Set Homepage Favorites 中文版 山西省自然辨证法研究会
Organization
首页 » English » Profile » Organization

Introduction of Academic Faculties

 

 

 1. Philosophy of Science and Technology

 

 1Philosophy of Science

 Academic leader: Guichun Guo Prof. (Chief expert on subject cluster of philosophy of science and history of science)

 Main researchers:

  Sumei Cheng Prof.

  Peifu Zhang Prof.

  Yongming Xue Prof.

  Li Yan Ass.Prof.

  Tianping He Lecturer

 

 2Philosophy of Technology and STS

 Academic leader: Ruijin Qiao Prof.

 Main researchers:

  Renliang Niu Prof.

  Hanjing Zhang Prof.

  Jiannian Fan Prof.

  Xianjing Xiao Prof.

 

 3)History of Scientific Ideology

 Academic leader:  Yidong Wei Prof.

 Main researchers:

   runchuang Xin Prof.

   Hua Dong Prof.

   Fang Niu Ass.Prof.

 

 4) Philosophy of Social Science

 Academic leader: Jie Yin Prof.

 Main researchers:

   Hong Li Prof.

   Ruina Hu Lecturer

   Jie Liu Lecturer

 

 

 

 2. History of Science and Technology

 

 Academic leader: Ce Gao Prof.

 Main researchers:

  Xiaoming Yang Prof.

  Fuan Kong Prof.

  Ruiming Zhao Prof.

  Jinming Shi Prof.

 

 

 

            3. Faculty and staff off-campus scholars

 

 

Yuzhi Gong

 Prof.

The Party School of the CPC Central Committee

 

Dachun Liu

 Prof.

Renmin University of China

 

Wulun Jin 

 Prof.

Chinese Academy of Social Sciences

 

Fan Cheng 

 Prof.

Northeastern University

 

Dingcheng Ren

 Prof.

Peking University

 

Dehong Lin

 Prof.

Nanjin University

 

Qiquan Gui 

 Prof.

Wuhan University

 

Yuxin Zheng 

 Prof.

Nanjin University

 

Feng Lu 

 Prof.

Tsinghua University

 

Huaxia Zhang 

 Prof.

Sun Yat-sen University

 

Xinhe Hu 

 Prof.

Chinese Academy of sciences

 

Zhilin Zhang 

 Prof.

Sun Yat-sen University